HANSEN “utklipp från tidningar”

 

OBS! Utklipp från tidningar eller katalogerna får endast användas för personligt bruk. Du får inte kopiera, trycka och sprida detta vidare ej heller sälja eller överföra materialet utan mitt samtycke.

NOTE. Cutouts from magazines or catalogs may be used only for personal use. You may not copy , print and disseminate it nor sell or transfer the material without my consent.

För att förstora en bild så kan du klicka på den. Om du klickar ytterligare en gång så blir den ännu större.

HANSEN: Tidning ANDERS AND & Co.1971

 

 

 

 ÅRTAL… Från 1970-TALET. Exakt årtal?